Nachtburgemeesterscongres Zwolle

Op 10 en 11 november organiseerde de nachtburgemeester van Zwolle in samenwerking met de Partij voor Cultuur het Nachtburgemeesterscongres Zwolle: vanuit 25 steden van heel Nederland kwamen de nachtburgemeesters en hun team naar Zwolle voor dit tweedaagse congres.

Vanuit Nijmegen waren Cas, Jonatan en Ellis aanwezig om met de collega nachtburgemeesters en hun teams te overleggen, brainstormen en het nachtleven van Zwolle te ervaren.

Inspirerend was het antwoord van Jeroen van Doornik (de Zwolse nachtburgemeester) op de vraag hoe de positie van nachtburgemeester verder geprofessionaliseerd kan worden:

“Door afstand te nemen van stigma’s. De Nachtburgemeester is bijvoorbeeld geen kroegtijger. Dat misverstand moet snel de wereld uit. Het ambt, niet politiek bedoeld want een Nachtburgemeester moet geheel onafhankelijk zijn en absoluut geen overheidsbemoeienis hebben, moet vanuit de samenleving verder uitgebouwd worden. Door van elkaar te leren, door elkaar handvatten te geven. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid waarbij samenwerking met de politie een vereiste is. In Zwolle ben ik daar zeer positief over. Een Nachtburgemeester is breder dan alleen de horeca. Alle aspecten spelen mee maar je moet vooral niet doorslaan. Anderzijds, ook een functie met een knipoog; dus een feestje of kroegentocht hoort er wel bij.”