Cas Leermakers treedt af als nachtburgemeester

Cas Leermakers treedt af als Nachtburgemeester, Hendrik-Jan Derksen wordt loco-Nachtburgemeester van Nijmegen. Hierna volgt een persbericht.

Vandaag (op 29-3-2019) heeft Cas Leermakers, Nachtburgemeester van Nijmegen, bekend gemaakt dat hij zijn ambt overdraagt aan Hendrik-Jan Derksen. Aanleiding voor het overdragen zijn zwaarwegende persoonlijke redenen. Cas meent dat deze redenen het goed functioneren van hem als Nachtburgemeester en het Nachtcollege in de weg staan en dat het beter voor de stad en nachtleven is om het ambt over te dragen. Na zorgvuldige afweging hebben het bestuur van de Stichting Nachtburgemeester Nijmegen en het Nachtcollege Hendrik-Jan Derksen per direct aangewezen als loco-Nachtburgemeester. In deze functie zal hij ook zorgdragen voor het organiseren van nieuwe verkiezingen.

Hendrik-Jan Derksen, voorheen Nachtwethouder, is al jaren actief in de Nijmeegse Nachten. Als ervaren DJ en cultuurmaker kent hij de stad in het donker als geen ander. Overdag zet hij zich als programmaleider bij Ieder Talent Telt in voor onderwijs voor iedereen in Nijmegen. In 2015 is Hendrik-Jan vanwege zijn belangeloze inzet voor de verbindende organisatie Welcome To Nijmegen tot Nijmegenaar van het Jaar gekozen. Hendrik-Jan is een ware verbinder en uitgelezen ambassadeur voor het Nijmeegse nachtleven.

De stichting Nachtburgmeester Nijmegen is blij dat Hendrik-Jan Derksen het ambt tijdelijk op zich wil nemen. Hiermee behoudt onze stad haar belangrijkste vertegenwoordiger van de nacht en zijn de doelen van de stichting geborgd. De stichting gaat zo snel mogelijk op zoek naar een opvolger en schrijft in het najaar van 2019 nieuwe verkiezingen uit. Ondertussen blijven Hendrik-Jan en het Nachtcollege zich hard maken voor het promoten van Nijmegen als dé uitgaansstad van Oost Nederland, de veiligheid in de nacht, het aanpakken horecadiscriminatie en vergroten van inclusie van de mooie en diverse bevolkingsgroepen in het Nijmeegse nachtleven.

Via een telefonisch interview heeft Hendrik-Jan Derksen een verklaring gegeven omtrent de nieuwe ontwikkeling.