Word jij de nieuwe nachtburgemeester van Nijmegen?

Toen Hendrik-Jan Derksen het stokje van Cas Leermakers overnam, was dit altijd van tijdelijke aard. Hij heeft samen met het team nachtwethouders orde op zaken gesteld, waardoor er nu alle ruimte is om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Alle ruimte voor een nieuwe, frisse ambassadeur van de Nijmeegse nacht op een betekenisvolle positie. Lees verder voor de vacature!

Het hoogste doel van de nachtburgemeester is om de Nijmeegse nacht nog inclusiever, veiliger, diverser, verrassender en uitnodigender te maken voor iedereen. De nachtburgemeester begeeft zich tussen bewoners, ondernemers, politici en bezoekers en is een aanspreekpunt voor allen.

Conform de statuten is het doel van de stichting:

 • Verbondenheid creëren tussen burgers uit de diverse wijken van Nijmegen en haar omgeving.
 • Het promoten van Nijmegen en omgeving als culturele, historische en attractieve stad.

De functie is grotendeels in te vullen naar de visie van de nieuwe nachtburgemeester en deels werkt diegene verder aan doelen en projecten die al zijn ingezet. Het staat hem/haar vrij om een eigen team samen te stellen, maar er zal ook begeleiding vanuit het huidige team en bestuur zijn. 

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • Woonachtig is in Nijmegen;
 • Bekend is met – en passie heeft voor – het nachtleven van Nijmegen;
 • Sociaal vaardig en communicatief sterk is;
 • Sterke persoonlijkheid en uitstraling heeft;
 • Levenswijsheid koppelt aan jeugdig enthousiasme;
 • Zakelijk en commercieel inzicht heeft;
 • Een relevant netwerk heeft en draagvlak weet te creëren voor de doelstelling en bijbehorende activiteiten die de nachtburgemeester ontplooit;
 • In de periode 2019 – 2021 bereid is tijd te investeren. Naar schatting +/- 20 uur per week, flexibel in te zetten. 

Wat doe je?

 • Als nachtburgemeester ben je ambassadeur van de Nijmeegse nacht en draag je al het moois dat Nijmegen te bieden heeft uit;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan én over alle nachtelijke stakeholders;
 • Je zet je in om de Nijmeegse nacht nog inclusiever, veiliger, diverser, verrassender en uitnodigender te maken;
 • Je bent aanspreekpunt en verbinder tussen de gemeente, de ondernemers én de bewoners van Nijmegen; 
 • Als nachtburgemeester zie je kansen en/of verbeterpunten voor Nijmegen en weet je de juiste mensen bij elkaar te brengen om deze ook te realiseren.

Organisatie

Stichting Nachtburgemeester Nijmegen heeft een bestuur, bestaande uit drie personen. Zij zien erop toe dat de hoofddoelstellingen van de stichting worden nagestreefd door de nachtburgemeester. De nachtburgemeester wordt ondersteund door een team van nachtwethouders, momenteel zijn dat er zeven. Het huidige bestuur blijft ongewijzigd. De nieuwe Nachtburgemeester gaat in overleg een team van nachtwethouders samenstellen, waarbij aangeraden wordt om enkele van de huidige nachtwethouders aan te houden.

‘Nachtburgemeester’ is een eretitel, maar in principe (nog) onbezoldigd. In samenwerking met het bestuur en de nachtwethouders wordt er wel gezocht naar aanvullende inkomstenbronnen.  

De procedure

Schriftelijke reacties met motivatie en cv kunnen uiterlijk tot en met 8 september 2019 gestuurd worden aan info@nachtburgemeesternijmegen.nl o.v.v. Vacature Nachtburgemeester.  Beschrijf in je beknopte motivatiebrief de visie op het ambt en van welke onderdelen in de Nijmeegse nacht je hart sneller gaat kloppen.
Bij ontvangst sturen wij een bevestiging. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 september (middag en avond). Uit de sollicitatiegesprekken komen drie kandidaten, deze krijgen op de Kunstnacht op 21 september de kans zich voor te stellen aan het Nijmeegse publiek en hun campagne te starten.
Op de verkiezingsavond op 25 oktober wordt door het  aanwezige publiek én een vakjury de nieuwe nachtburgemeester gekozen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met loco nachtburgemeester Hendrik-Jan Derksen via info@nachtburgemeesternijmegen.nl.

 

Via de volgende knop kun je solliciteren op de functie nachtburgemeester van Nijmegen.