NACHTBURGEMEESTER VAN NIJMEGEN

De nachtburgemeester is dé ambassadeur van de Nijmeegse nacht en cultuur. Ze stimuleert de culturele en nachtelijke dynamiek in de stad, ontplooit initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie en de vergroting van de leefbaarheid. Ze begeeft zich tussen bewoners, ondernemers, politici en bezoekers en brengt hen op verrassende wijze bij elkaar. De nachtburgemeester heeft oog en oor voor diverse Nijmegenaren, organiseert ludieke activiteiten, geeft advies in denktanks en comités, verschijnt in de media, treedt op als presentator en is onderdeel van een internationaal nachtnetwerk.

No one looks back on their life and remembers the nights they got plenty of sleep.

De nachtburgemeester vertegenwoordigt de nacht en wat deze te bieden heeft aan creativiteit en ondernemerschap. Ze brengt het beste in de stad naar boven. Dit doet ze door:

  • Nijmeegse inwoners, ondernemers, politiek en bezoekers samen te brengen
  • de nachtelijke en culturele initiatieven in Nijmegen te stimuleren
  • Nijmegen als culturele, historische en aantrekkelijke stad te promoten in binnen- en buitenland

WAAROM EEN NACHTBURGEMEESTER?

Wat in de jaren ’70 begon met een knipoog, toen Jules Deelder officieus werd uitgeroepen tot nachtburgemeester van Rotterdam, is uitgegroeid tot een functie met grote betekenis voor de stad. Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor de nacht en wat deze te bieden heeft op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. De nachtburgemeester vervult daarbinnen een unieke rol. Door haar onpartijdige functie zonder directe belangen is zij als geen ander in staat te laveren tussen diverse netwerken om zo niet-alledaagse ontmoetingen en verbindingen te bewerkstelligen. Ze praat met de organisator van het festival, drinkt bier met de bierbrouwer, speecht op het Valkhof en walst over de Waalkade. Ze ziet en hoort wat er gebeurt als de nacht valt, als de ideeën even rijkelijk vloeien als de wijn en we vrijuit mogen dromen.

Ze gebruikt haar functie om die dromen te verwezenlijken. Ze brengt makers, ondernemers en politici bij elkaar. Geeft hen een podium, laat hen elkaar verrassen. Zo wakkert ze de creativiteit in onze stad aan. De nachtburgemeester waakt over haar stad en zorgt dat deze nooit indut.

“Nachtburgemeester is ooit begonnen als een gebbetje, maar het is inmiddels vrij serieus. Steden zijn opnieuw een soort van broeinesten/ kraamkamers van creativiteit en vernieuwing aan het worden. En daar past de nachtburgemeester fantastisch in. Want hij/zij zorgt ervoor dat in die steden ’s nachts een bijzondere sfeer heerst.”

Minister-president Mark Rutte tijdens het internationale nachtburgemeesterscongres in 2013.

ANGELA VERKUIJLEN

‘Nie nuilen, stem Verkuijlen.’ Met die slogan werd Angela in 2014 de nachtburgemeester van Nijmegen. Ze nam het ambt over van Doro Krol.

Nijmegenaren staan bekend om hun expertise in nuilen. Nuilen over het weer, nuilen over NEC, nuilen over het parkeerbeleid enz. Samen nuilen lucht op, kan verbroederen en zaken relativeren. Maar met nuilen alléén, kom je er niet. Angela is een optimist, ziet overal mogelijkheden en denkt graag in oplossingen. Met haar theaterachtergrond brengt ze verschillende doelgroepen en generaties op niet-alledaagse manieren samen. Angela wil mensen prikkelen en hen verder laten kijken dan dat ze al doen. Kunst en cultuur is voor haar een mooie manier om mensen uit de tent te lokken.

NACHTCOLLEGE EN STICHTING NACHTBURGEMEESTER NIJMEGEN

De nachtburgemeester wordt ondersteund door een nachtcollege van zeven nachtwethouders. Dit zijn afgevaardigden van de Nijmeegse samenleving vanuit kunst & cultuur, horeca, politiek en bedrijfsleven.

Het nachtcollege bestaat uit:

  1. Neeltje van Camp
  2. Joep Grootings
  3. Rogier Kersten
  4. Kim Uittenhout
  5. Jan van der Meer
  6. Mark Nijhuis
  7. Uta Meier

Een actief stichtingsbestuur bestaande uit Joris Holter (voorzitter) en Cas Rijfkogel (secretaris en penningmeester) begeleidt de nachtburgemeester bij haar taken. Vele vrijwilligers helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van de ideeën en activiteiten van stichting Nachtburgemeester Nijmegen (NBN).

CONTACT

Stichting Nachtburgemeester Nijmegen
info@nachtburgemeesternijmegen.nl
telefoon: 06-28422051